News

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ

หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมศิลปากร และแม่ทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างก็เริ่มเดินหน้ารื้ออาคารพระตำหนักหลังใหม่ออกไม่ให้บดบังทัศนียภาพและความสง่างามของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ควบคู่ไปกับก่อสร้างส่วนต่อเติมบริเวณด้านหลัง ใช้งบประมาณ 22.2 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายนนี้

อาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล ประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนอีก 43 ล้านบาท เป็นงบประมาณของทางราชการ เพื่อตกแต่งภายใน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากช่างควบคุมงานจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่จริง พบปัญหาแบบก่อสร้าง ขณะเดียวกันชาวจังหวัดพิษณุโลก เคลื่อนไหวคัดค้านไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารพระตำหนักหลังใหม่มาบดบังหลังเดิม ซึ่งเคยตั้งโดดเด่นอยู่กลางพระราชวังจันทน์

คอลัมน์หมายเลข 7 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว ล่าสุดพบว่ามีความคืบหน้าไปมาก ความร่วมมือของทุกภาคส่วน..