News

7 พรรคฝ่ายค้านยื่นเอาผิด ชวน หลีกภัย

7 พรรคร่วมฝ่ายค้านแจ้งความดำเนินคดีกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่บรรจุญัตติด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติและที่มาของ สว. พร้อมเตรียมยื่น ป.ป.ช.เอาผิดอีกทางหนึ่งในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้