News

คลังเตรียมจีดีพีเหตุส่งออกยังฝืดและท่องเที่ยวชะลอตัว

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้ ส่งออกอาการหนักทำให้กระทรวงการคลังเตรียมปรับลดปรับจีดีพีลงจากปัจจุบันร้อยละ 3.8  ขณะที่การท่องเที่ยวก็ชะลอตัว รอนโยบายรัฐบาลใหม่เพิ่มช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังคาดการเติบโตยังดีกว่าครึ่งปีแรก

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า เดือนกรกฎาคมนี้ สศค.เตรียมปรับคาดการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทย ลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับหลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เพราะยังเผชิญกับแนวโน้มการส่งออกชะลอตัว เพราะเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาการส่งออกถึงร้อยละ 77

ส่วนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อมี ครม.ใหม่เข้ามาทำงานคงต้องประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังร่วมกันทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่คาดว่าการเติบโตยังดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะหลายโครงการจะขับเคลื่อนไปได้ และเศรษฐกิจไตรมาส 3-4 ปี 2561 มีฐานค่อนข้างต่ำ เพื่อหาช่องทางดูว่าจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออะไร มาพยุงเศรษฐกิจบ้าง

ส่วนภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 5 เพราะการบริโภคในประเทศยังขยายตัวระดับน่าพอใจ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 64.8  แม้ว่าการส่งออกติดลบร้อยละ 5.8  โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนติดลบร้อยละ 7.2  ขณะที่การนำเข้าติดลบร้อยละ 0.6 สินค้าที่นำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เชื้อเพลิง

ด้านภาคเกษตรสามารถกลับมาขยายตัวได้ เพราะราคาสินค้าเกษตรหลายตัวปรับสูงขึ้น โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.6 จากหมวดพืชผลสำคัญที่ขยายตัวร้อยละ 1.1  และหมวดปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 1.5 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่ม คือ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวสะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 2.73 ล้านคน ชะลอลงร้อยละ 1  เป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมูลค่า 134,560 ล้านบาท  แต่หลังจากนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมร้อยละ 1.1  ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสด เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เริ่มเดินหน้าโครงการลงทุน คาดว่าเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังขยับสูงขึ้นกว่าครึ่งปีแรก