News

อบรมเจ้าหน้าที่ป่อเต๊กตึ๊งให้รักษาสภาพที่เกิดเหตุ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "นิติเวชเบื้องต้น และการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ” ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

นายวิเชียรบอกว่า ในอดีตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมักเน้นเรื่องการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำผู้ป่วยไปรักษาโดยเร็ว ซึ่งหลายครั้งเจ้าหน้าที่มักยากจะตัดสินใจ ระหว่างการเลือกให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกับการรักษาสภาพที่เกิดเหตุ ซึ่งการจัดฝึกอบรมในลักษณะนี้จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ พลตำรวจตรีภวัต ประทีปวิศรุต ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ บอกว่า การฝึกอบรมจะมีทั้งการรักษาสภาพศพและสถานที่เกิดเหตุ หลักการทางนิติเวชศาสตร์เบื้องต้น การชันสูตรพลิกศพ ไปจนถึงการประเมินเวลาเสียชีวิตเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับทางมูลนิธิฯ ในอนาคต