สนามข่าว 7 สี

ประชาธิปัตย์ ยืนยันพรรคมีเอกภาพ-ไม่ขัดแย้ง มั่นใจรัฐบาลมีเสถียรภาพ

ประชาธิปัตย์ ยืนยันภายในพรรคไม่มีความขัดแย้ง พร้อมมั่นใจรัฐบาลจะมีเสถียรภาพหากบริหารงานได้ดี เตรียมจัดระบบประชุมรัฐมนตรีของพรรค ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าพรรคมีความเป็นเอกภาพ ไม่มีแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ดูได้จากการสัมมนาพรรค ที่ร่วมทำงานด้วยกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ ซึ่งหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรายชื่อรัฐมนตรี พรรคจะมีการประชุมรัฐมนตรีสังกัดพรรคทุกเย็นวันจันทร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร

อย่างไรก็ตาม พรรคจะลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ต้องเร่งแก้ปัญหา

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงรัฐบาลว่าจะมีเสถียรภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และจำนวน สส. ที่เกินกึ่งหนึ่ง