คอลัมน์หมายเลข 7 : หาสาเหตุน้ำแห้งอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ตอนที่ 1

วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

หลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ทำสัญญาจ้างเอกชนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง วงเงิน 31.7 ล้านบาท เสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผ่านไป 6 เดือน ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ว่าน้ำลดระดับลงอย่างผิดสังเกต นำไปสู่การประชุมร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อหาสาเหตุบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังเป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวบนเกาะ ที่ผ่านมาชาวบ้านมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

แต่ผ่านมา 2 ฝนแล้ว ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่อ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากน้ำในอ่างน้อยไม่พอให้พิสูจน์

ทั้งนี้บนเกาะสีชัง มีอ่างเก็บน้ำใช้งานมาตั้งแต่ปี 2532 จนเกิดการรั่วซึม จังหวัดชลบุรี จึงของบประมาณสนับสนุนเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 รับหน้าที่ปรับปรุงก้นอ่าง ส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ปรับปรุงรางรับน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในอ่าง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหาสาเหตุ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7