คอลัมน์หมายเลข 7 : หาสาเหตุน้ำแห้งอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ตอนที่ 2

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชัง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงมีการบูรณาการร่วมกัน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ทำรางรับน้ำเพิ่มเติมจากที่กรมชลประทานทำไว้ เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากไหล่เขาลงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง เสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จากนั้นกรมทรัพยากรน้ำภาค 6 ทำสัญญาจ้างเอกชน วงเงิน 31.7 ล้านบาท ปรับปรุงก้นอ่างที่รั่วซึม จากการใช้งานมานาน 26 ปี

การบูรณาการของ 2 ส่วนจะเกิดผล เมื่ออ่างเก็บน้ำ ที่รองรับน้ำฝน โดยตรงและรางรับน้ำต่างทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ แต่ขณะนี้ยังมีข้อถกเถียง เหตุใดหลังปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงไม่มีน้ำในอ่าง ขณะที่ปริมาณน้ำฝนบนเกาะสีชัง จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา ปี 2560 และ 2561 เมื่อเทียบกับก่อนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำฝนไม่แตกต่างกัน

นายอำเภอเกาะสีชังและคณะ เดินสำรวจเส้นทางน้ำ พบว่ามีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ

ขณะเดียวกันตามบ้านเรือนประชาชนต่างมีบ่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ เช่น บ้านของ สจ.รายหนึ่ง

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่เดือนเมษายน ตั้งข้อสังเกต หลังปรับปรุงอ่าง ลักษณะก้นอ่างกลายเป็นแอ่งกระทะ ขณะเดียวกัน แม้ผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่ปริมาณน้ำยังไม่มากพอที่จะพิสูจน์ว่า อ่างเกิดการรั่วซึมหรือไม่ จึงอยากฝากประเด็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7