มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 2 ก.ค.62

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 18:21 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 2 ก.ค.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 2 กค 62