องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอด 100 วัน มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวัน โดยในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ หน่วยงาน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมไว้อาลัยเคารพศพได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น.

Tag : พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พระพิธีธรรมพลเอก เปรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม