100 ข่าว เล่าเรื่อง ตั้งไข่ ขอพร จ.อ่างทอง

วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09:17 น.

Views

ไปดูเรื่องแปลกที่ วัดถนน จ.อ่างทอง ชาวบ้านเขาเดินทางมาขอพรต่อหน้าพระประธาน ให้สำเร็จ-สมหวัง แบบไม่เหมือนใคร เป็นอย่างไร ไปติดตามใน 100 ข่าวเล่าเรื่อง

Tag : 100 ข่าว เล่าเรื่อง ตั้งไข่ ขอพร วัดถนน