คอลัมน์หมายเลข 7 : หาสาเหตุน้ำแห้งอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ตอนที่ 3

วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ข้อสังเกตของผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ทำให้ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะลองเปิดบล็อกคอนกรีต เพื่อดูว่าแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ หรือ แผ่น GCL เกิดการชำรุดหรือไม่ จากการทดลองเปิดชั้นดินบริเวณพ้นน้ำ 1 จุด พบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบ แต่ยังมีข้อถกเถียง เหตุใดปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงไม่มีน้ำเก็บกัก พร้อมส่งภาพขณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 สำรวจพื้นที่ก่อนปรับปรุงอ่าง ปี 2558 ยังมีน้ำในอ่าง

อ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างรางรับน้ำจากไหล่เขาเติมเข้าอ่างส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2532 งบประมาณ 31.7 ล้านบาท การบูรณาการจะเกิดผลเมื่ออ่างเก็บน้ำ ซึ่งรับน้ำฝนโดยตรงและรางรับน้ำ ต่างทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเกาะสีชังและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เคยตรวจสอบระดับน้ำร่วมกัน แต่มีปัจจัยปริมาณน้ำฝนน้อย จึงไม่สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำได้ ด้านบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้งแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์หรือ GCL ที่ใช้ปูพื้นอ่าง ระบุ คุณสมบัติป้องกันการรั่วซึม สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ขณะเดียวกันก็ดูดซึมน้ำ ต้องมีปริมาณน้ำอย่างน้อย 30 เซนติเมตร จากนั้นจึงเป็นระดับเก็บกัก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7