ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา 62 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ทั้งยังพระราชทานแนวพระนโยบายและสนับสนุนการทำวิจัยด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนอันเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ "เฉลิมราชย์องค์ราชัน" และพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และโครงการในพระดำริ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดำริ เช่น สร้อยฝีพระหัตถ์ โครงการถักร้อยสร้อยรัก เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ผลิตภัณฑ์โครงการเซรามิค ผลิตภัณฑ์ด๊อกเตอร์น้ำจิต ด๊อกเตอร์น้ำใจ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด