องคมนตรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ที่ศูนย์กีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้ที่อุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี ทั้ง 215 คน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจะฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม และวัดอมราวราราม

Tag : พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีอุปสมบท