ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่ศูนย์กีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีอุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้ที่อุปสมบท บรรพชา และบวชเนกขัมมศีลจาริณี ทั้ง 215 คน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจะฝึกปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม และวัดอมราวราราม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด