News

เตรียมการกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี แต่งกายในชุดประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีความสวยสดงดงาม ตามโบราณราชประเพณี มาร่วมในการแถลงข่าว ที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แถลงความพร้อม การเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย และเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นครั้งแรก ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ มีเรือที่สำคัญเป็นเรือพระที่นั่ง ได้แก่ เรือสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ เป็นเรือพระราชพิธีอื่นๆ เช่น เรือรูปสัตว์ เรือดั้ง เรือแซง เป็นต้น

และวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ จะประกอบพิธีบวงสรวง เรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ 14 ลำ ส่วนวันที่ 12-23 กรกฎาคม จะเชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ลงน้ำ ลากจูงเข้าเก็บที่อู่ทหารเรือธนบุรี

ส่วนกำลังพลประจำเรือพระราชพิธี ได้คัดเลือกกำลังพลจากกองทัพเรือ จำนวน 2,200 นาย ที่ได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ต่อไปจะเป็นการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา ซ้อมเข้ารูปขบวน และการเดินทางเป็นรูปขบวน มีแผนการซักซ้อมทั้งหมด 10 ครั้ง แบ่งเป็นซ้อมย่อย 8 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก 2 ครั้ง

สำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน คือเส้นทางจากท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวราราม เส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาตั้งแต่ในรัชสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง