News

ชาวบ้านขับไล่ผู้ดูแลวัด จ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ชาวบ้านกว่า 100 คน รวมตัวขับไล่สีกา ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต ผู้ดูแล "วัดพระบาทเขายายหอม" บ้านห้วยหินฝน ภายหลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ยอมให้ชาวบ้านเข้าไปปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ภายในวัดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยขอให้เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต 3 เจ้าอาวาสวัดพระบาทเขายายหอม ขับไล่ออกนอกวัด ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับชาวบ้าน และได้เรียกตัวผู้ดูแลวัดมาสอบ ก่อนที่จะเชิญตัวผู้ดูแลออกจากวัด ชาวบ้านจึงพอใจและสลายการชุมนุมไป