สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ไทยจัดระบบสาธารณูปโภคช่วยโมซัมบิก

ยูนิเซฟ เร่งเข้าไปจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพายุไซโคลนที่โมซัมบิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ติดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

เต็นท์ที่พักขนาด 3x4 เมตร กว่า 600 หลัง สร้างเป็นบ้านพักชั่วคราวกระจายไปทั่วศูนย์อพยพมูตัว (Mutua) ในเขตดอนดู (Dondo) ประเทศโมซัมบิก โดยองค์การยูนิเซฟ ได้มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยพายุไซโคลนอิดาอี ใช้เป็นที่พักชั่วคราว ทำให้หลายครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น              

อย่างครอบครัวของผู้ประสบภัยรายนี้ ที่ต้องหนีตายจากเหตุการณ์ครั้งเลวร้าย พายฺซัดจนบ้านพังทั้งหลัง แม้ไม่มีคนในครอบครัวเสียชีวิต แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจจะลบเลือน จนไม่กล้าจะกลับเข้าบ้านอีก ซึ่งการได้ที่พักอาศัยใหม่ที่ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คนที่นี่มีความต้องการ

การจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในศูนย์อพยพ ทางยูนิเซฟ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกกว่า 70 คน เข้ามาจัดระบบพื้นฐาน ทำให้เริ่มมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น

นอกจากการจัดโภชนาการ ระบบน้ำประปา ห้องน้ำสะอาด ยูนิเซฟยังผลักดันให้สร้างศูนย์การเรียนให้เด็ก รวมถึงจัดสร้างโรงพยายาลชุมชนเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่นี่ยังแร้นแค้น จนเด็กเสี่ยงภาวะขาดสารอาหารขั้นรุนแรง 

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายมากถึง 277,758 หลังคาเรือน แม้เวลาจะผ่านมากว่า 3 เดือนแล้ว แต่ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่ง ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ เพราะยังไม่มีความปลอดภัยและที่สำคัญขาดสาธารณูปโภคจำเป็นในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศโมซัมบิก ระบุว่า ประชากรในประเทศโมซัมบิก มีค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยวันละไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ และแรงงานนอกเขตเมืองมีงานทำไม่ถึง 10 % จึงอยู่กันอย่างยากลำบาก และยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นทวีคูณ

โดย ยูนิเซฟ ได้จัดโครงการ"ไทยช่วยภัยไซโคลน" เพื่อจะระดมเงินบริจาคจากชาวไทยให้ได้ 25 ล้านบาท นำไปช่วยแบ่งเบาความยากลำบากให้แก่ผู้ประสบภัย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น