News

Green Report : สังเกตอาการต้นไม้ป่วย ช่วงฤดูฝน

สิ่งมีชีวิตอย่าง "ต้นไม้" ต้องการการดูแลไม่ต่างจากมนุษย์ โดยเฉพาะต้นไม้ในเมือง อาจเกิดภาวะล้มตาย ทับบ้านเรือนและประชาชนได้               

คำแนะนำจากนักวิชาการด้านวนศาสตร์ เกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลรักษาต้นไม้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรง จะช่วยลดความเสี่ยง อุบัติเหตุจากต้นไม้ล้ม และหักโค่นได้

ซึ่ง "ต้นไม้" เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการน้ำ ธาตุอาหาร แสงแดด และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ต่างจากคน หากขาดปัจจัยเหล่านี้ ต้นไม้ก็จะแสดงอาการผิดปกติ หรือเรียกได้ว่า "อาการป่วย" โดยเฉพาะต้นไม้ในเมือง ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผิดไปจากธรรมชาติ มีสิ่งปลูกสร้าง และมลภาวะต่างเป็นตัวกระตุ้น หรือภาวะการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างชิดราก และลำต้นของต้นไม้มากเกินไป หรือการเททำทางเท้าทับรากต้นไม้ ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ มีภาวะความเครียด ป่วย หยุดเจริญเติบโต และตายได้

การสังเกตอาการ "ป่วย" ของต้นไม้ ให้ดูจากใบและกิ่ง คือ ใบแห้ง ใบซีดเหลือง ใบค่อยๆ ร่วง หรือร่วงพร้อมกันทั้งต้น ภายในระยะเวลาไม่นาน และกิ่งของต้นไม้ผุเปราะ 

อาการแคระแกร็นของต้นไม้ เป็นอีกหนึ่งของอาการต้นไม้ "ป่วย" ขาดอาหาร หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ต้นไม้ในป่ามีการปรับตัวตามธรรมชาติ ผิดกับต้นไม้ในเมือง การดูแลบำรุงรักษาให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อต้นไม้มีสุขภาพที่ดี จะสามารถยืนต้น แผ่กิ่งก้าน ใบ ช่วยดูดซับมลพิษ สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นให้กับสังคมเมืองแล้ว ยังสร้างความปลอดภัยให้กับคนในช่วงฤดูฝนด้วย

เราจะใช้วิธีการดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งตามชอบไม่ได้แล้ว มีข้อมูลของ "รุกขกร" ถึงการดูแลต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ในเมืองที่ถูกต้องเผยแพร่ให้ความรู้อย่างกว้างขวาง ช่วยลดปัญหาและอุบัติเหตุรุนแรงได้... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care