ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวของสมาชิก สุริยา รักษ์เมือง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา

ที่บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของสมาชิก สุริยา รักษ์เมือง เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ ใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกยิงใส่จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตันขด หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรที่สูญเสียสมาชิกครอบครัว จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด