ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ และถวายต้นเทียนพรรษาแด่พระอารามต่าง ๆ

วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ วัดศรีสุดาราม ในการนี้ ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัย พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ แล้ววางพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น จุดเทียนพรรษา และถวายพุ่มเทียนพระประธาน ภายในพระอุโบสถ แล้วถวายต้นเทียนพรรษาแด่เจ้าอาวาส และพระอารามต่าง ๆ จำนวน 45 วัดทั่วประเทศ

วัดศรีสุดารามวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดชีปะขาว" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดศรีสุดาราม" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์

Tag : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร วัดศรีสุดาราม วัดชีปะขาว