ณัฐชนน Love เลย : เซ็นเซอร์ตรวจจับโรคจากกลิ่นกาย

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 17:16 น.

Views

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ พาไปชมนวัตกรรมแห่งอนาคต "เซ็นเซอร์ตรวจจับโรคจากกลิ่นกาย" ที่ต่อไปเราอาจจะเพียงแค่สวมเสื้อผ้าแล้วสามารถวิเคราะห์การเป็นโรค หรือบอกได้ว่าสถานะสุขภาพของเราได้ว่าเป็นอย่างไร

ดูผิวเผิน คุณผู้ชมอาจจะมองว่านี่เป็นเพียงเสื้อผ้าธรรมดา ๆ ไม่ได้มีความพิเศษหรือแปลกใหม่แต่อย่างใด แต่เดี๋ยวก่อน ความพิเศษของเสื้อตัวนี้ก็คือ เป็นเสื้อผ้าต้นแบบที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เคมี และระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจวิเคราะห์กลิ่นไว้ตามจุดต่าง ๆ ทั้งรักแร้ ลำตัว

โดยอาศัยการตรวจจับกลิ่นต่าง ๆ ที่ถูกขับออกมาจากร่างกายของมนุษย์ในรูปแบบของเสีย ทั้งเหงื่อ ลมหายใจ ปัสสาวะ หรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีตลอดเวลา ร่างกายจะเผาผลาญพลังงาน เกิดเป็นของเสียที่ถูกขับออกมาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเซ็นเซอร์จะตรวจจับและนำมาวิเคราะห์ภาวะการเป็นโรคต่าง ๆ ได้

จากแนวคิดและสมมุติฐานที่เชื่อว่า เมื่อร่างกายของมนุษย์เกิดอาการเจ็บป่วย จะปลดปล่อยสารเคมีบางชนิดที่มีกลิ่นออกมาตามช่องต่าง ๆ โดยกลิ่นเหล่านั้นจะมีความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามโรคที่เกิด จึงกลายเป็นงานวิจัยที่นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว. พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีบนผ้าสำหรับระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ แบบสวมใส่ได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดกลิ่นกาย

ซึ่งการที่เซ็นเซอร์สามารถแยกแยะกลิ่นที่ถูกขับออกมาจากร่างกายได้นั้น จะนำมาพัฒนาต่อยอดการป้อนข้อมูลกลิ่นใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไปเฉพาะกลุ่มโรค ให้ระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยเซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งไว้บนเสื้อบริเวณรักแร้ข้างละ 8 จุด มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยจะส่งสัญญาณมาประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ แยกแยะ และตรวจจับโรคที่ตรวจวัดได้

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นให้สามารถพัฒนาจากตัวต้นแบบ ต่อยอดไปใช้ได้จริงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์ ที่จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการตรวจวินิจฉัยโรค หรือแม้แต่ในคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ในรูปแบบของเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้จริง เป็นนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้กลิ่นกายเป็นดัชนีชี้วัดสถานะสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย

เห็นแบบนี้ บอกได้คำเดียวว่า ณัฐชนน Love เลย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ตรวจโรคจากกลิ่น ณัฐชนน Love เลย ตรวจวัดกลิ่นกาย เซ็นเซอร์ตรวจจับโรคจากกลิ่น