รายงานพิเศษ : ผักตบชวากระทบวิถีชาวบ้าน จ.ลพบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นเสียงของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มลำน้ำจนมองแทบไม่เห็นผิวน้ำลพบุรี มานานกว่า 6 เดือนแล้ว ซึ่งนอกจากจะบดบังทัศนียภาพแล้วยังเสี่ยงให้สัตว์ต่างๆ รวมถึงยุงที่จะนำมาซึ่งสารพัดโรคที่เสี่ยงจะเข้าไปในบ้าน เพราะอาศัยอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี

โดยชาวบ้านยังเล่าว่า เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยกำจัดผักตบชวา แต่ก็กำจัดได้เพียงบางส่วนบริเวณเหนือน้ำเท่านั้น แต่ตรงจุดท้ายน้ำกลับไม่มีการกำจัดจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

ขณะที่ข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่รับทราบปัญหาและลงมาตรวจสอบ พบว่าบริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 3 สาย ทั้งแม่น้ำลพบุรี คลองบางขาม และคลองท่ากระยาง ซึ่งมีเขื่อนกั้นอยู่อีกทอดท้ายน้ำทำให้ผักตบชวาเหล่านี้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยพบว่าลำน้ำลพบุรี จากรอยต่อสิงห์บุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีผักตบชวาที่จะต้องกำจัดประมาณ 1,500 - 2,000 ตันต่อปี และที่ผ่านมามีการกำจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีการแพร่พันธุ์ทั้งทางเมล็ดและการแตกหน่อทำให้มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว จึงได้ขอให้กรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับจิตอาสาเข้าแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังพบว่าจุดที่มีผักตบชวาจะมีการระเหยของน้ำสูงกว่าจุดที่ไม่มีผักตบชวา ประมาณ 3 - 7 เท่าตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไข ส่วนแผนระยะยาวจะต้องบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนและชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อตัดตอนการเจริญเติบโตจากลพบุรี ไม่ให้ไหลไปตามแม่น้ำลพบุรี ลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปตามแม่น้ำต่อไปเป็นทอดๆ

Tag : เกาะติดข่าวดัง ผักตบชวา