องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 ปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 ปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้น รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนองในพระราชปณิธานขององค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวล ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเพื่อเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้รู้จักแพร่หลายในประเทศ

โดยเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก 4 บทเพลง จากวงดุริยางค์ราชนาวี และการขับร้องเพลงจากนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และศิลปินรับเชิญในบทเพลงต่าง ๆ อาทิ เฉลิมรัชกษัตรา มหาวชิราลงกรณ, คู่พระบารมีแห่งองค์พระราชา, ใบไม้ และยังยิ้มได้

Tag : องคมนตรี การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต กาชาดคอนเสิร์ต กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 กาชาดคอนเสิร์ต 2562