News

100 ข่าว เล่าเรื่อง ปิ๊งไอเดีย เหล็กกินได้

100 ข่าว เล่าเรื่องวันนี้ พาไปที่ บ้านหุ่นเหล็ก จ.อ่างทอง ที่นี่เขาจัดเปิดโชว์หุ่นเหล็กตัวใหญ่ยักษ์ แต่ไม่ได้มีแค่หุ่นเหล็กเท่านั้นนะคะ เจ้าของที่นี่ เขาปิ๊งไปเดีย ทำเหล็กกินได้ขึ้นมา ฟังดูแล้วอาจไม่เชื่อ ไปดูให้เห็นกับตากัน