ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 11 ก.ค.62

ระยะนี้ประเทศไทย มีฝนน้อย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัด ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

ช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมแถวประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตก แต่ปริมาณฝนมีไม่มาก และส่วนมากฝนก็กระจายตัวอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน กับภาคอีสานตอนบนมากกว่าที่อื่น ๆ

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ จะมีฝน 40% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน กำแพงเพชร และตาก
ภาคอีสาน ฝนตกตอนบนของภาค แถวจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยภาพรวมจะมีฝน 30% ของพื้นที่
ภาคกลาง ฝนน้อย 20% ของพื้นที่ ส่วนใหญ่จะตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม
ภาคตะวันออก มีฝน 20% ของพื้นที่ จะตกที่ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลบริเวณที่มีฝน คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ มีฝนน้อย 20-30% ของพื้นที่ ส่วนมากจะไปตกแถวภาคใต้ตอนล่าง ที่พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนตก คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงนี้ฝนจะตกได้ช่วงบ่ายถึงค่ำ โดยจะมีฝน 30% ของพื้นที่

เขื่อนน้ำอูนงดส่งน้ำ เตรียมเก็บไว้อุปโภคบริโภค จ.สกลนคร
เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขณะนี้น้ำเหลือไม่มาก แม้จะมีฝนตกแต่ก็มีปริมาณน้อย ทางชลประทานน้ำอูนจึงของดส่งน้ำออกในระยะนี้ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูก และเพื่อให้พอต่อการอุปโภคบริโภค ก็ได้แต่หวังว่าหลังวันเข้าพรรษาไปแล้ว ฝนจะตกมากขึ้น

ฝนตกน้อย กระทบนาข้าว จ.อุบลราชธานี
ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชาวนาไถนาไว้เตรียมดำนามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ เพราะฝนน้อย ขาดแคลนน้ำ ตอนนี้ต้องจ่ายเงิน 300 บาท เป็นค่าน้ำมัน เติมเครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ไปพลาง ๆ ได้แต่ภาวนารอให้ฝนตกมากขึ้นไม่ต่างกัน