กองทัพเรือจัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ผู้บัญชาการทหารเรือ นำเจ้าหน้าที่ และกำลังพลฝีพาย กว่า 100 นาย ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือ เจิมเรือ ปิดทอง ผูกผ้าสี คล้องพวงมาลัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ ก่อนจบพิธีกรรมด้วยการแสดงรำถวายมือ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เรือพระราชพิธีที่จะใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ มีทั้งหมด 52 ลำ มีเรือสำคัญเป็นเรือพระที่นั่ง คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอื่นด้วย เช่น เรือรูปสัตว์ เรือดั้ง และเรือแซง โดยเรือทุกลำทำจากไม้ และมีหลายลำที่มีอายุมากกว่า 100 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี ที่ได้ว่างเว้นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับกรมศิลปากร สำรวจสภาพเรือพระราชพิธี ก่อนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการบูรณะซ่อมแซม และตกแต่งเรือพระราชพิธีให้งดงามสมพระเกียรติ

ด้านการจัดรูปขบวน ได้จัดตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สายคือ ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ เรือกลองนอก เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจใน ริ้วสายในมีเรือประตูหน้า เรือพิฆาต เรือคู่ชัก และเรือรูปสัตว์ จำนวน 8 ลำ ขนาบทั้ง 2 ข้างของริ้วสายกลาง และริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งหมด 52 ลำ ส่วนฝีพายเป็นกำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 2,200 นาย ซึ่งได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา

กองทัพเรือเตรียมอัญเชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และโรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี ไปไว้ยังกรมอู่ทหารเรือธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป พร้อมกำหนดการซักซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็นซ้อมย่อย 8 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 2 ครั้ง โดยสวมเครื่องแต่งกายและใช้เรือพระที่นั่งจริง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสำหรับการปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีฯ 24 ตุลาคม 2562