สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 14.06 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี และคณะ, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา, คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิราชวินิตมัธยม, มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนัก จากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ

ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันวิ่งการกุศล "เขาใหญ่มาราธอน 2561" โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายพิจิตต รัตตกุล เฝ้าถวายสิ่งของ

นายชวิศ ชื่นเจริญ กรรมการ บริษัท บอส แอนด์ ธอส โปรเจคท์ จำกัด และกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา จำกัด และคณะ เฝ้าถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

นายณัฐพัชร์ โชติพรพันธ์ และคณะ เฝ้าถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงกษัตริย์จำลอง และสิ่งของ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าถวายเครื่องหมาย "เกษตรตราภิชาน"

นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ นำคณะทำงานกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นางสาวผ่องศรี ประกรแก้ว นายกสมาคมสโมสรการบินแห่งประเทศไทย นำผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เฝ้าถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล

นายอภิรักษ์ โกฏฐิ ประธานมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ คณะทำงาน หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และผู้ได้รับโล่พระราชทาน เฝ้ารับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมและครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 และครั้งที่ 5/2562 และการประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะ และขับเสภา

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นำคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ นำ คณะผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มูลนิธิจุฬาภรณ์ และผู้ได้รับพระราชทานถ้วยชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศประเภททีม-บุคคล เฝ้ารับพระราชทานถ้วยการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศประเภททีม-บุคคล

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี คณะบุคคลเฝ้า