พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติ และรับผลประโยชน์ทั้งด้านวิทยาการและเศรษฐกิจที่ต่างชาตินำเข้ามา

Tag : องคมนตรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช