นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมพิธีฯ

Tag : องคมนตรี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์