ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ให้นโยบายสำคัญในการทำงานสนองพระราชประสงค์ และพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องแก่หัวหน้าสถานีวิจัย และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งจัดสรรพื้นที่แก่เกษตรกร ให้ใช้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
ส่วนด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาว แล้วนำผลผลิตจำหน่ายในร้านโครงการหลวงทั่วประเทศ ทั้ง 17 สาขา และจำหน่ายผ่านตลาดกลุ่ม Modern Trade รวมทั้งเริ่มทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ตลอดจนมีกำหนดจัดงานโครงการหลวง 50 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด