ผู้แทนพระองค์ ไปในงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019

วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานแสดงสินค้า "BIOFACH Southeast Asia 2019 และ Natural Expo Southeast Asia 2019" ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน จัดขึ้นจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจระดับสากล และแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ทั้งด้านการเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนอย่างครบวงจร โดยมีการแสดงสินค้ากว่า 400 ร้านค้า ครอบคลุมสินค้าอินทรีย์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และสินค้าไบโอออร์แกนิค สำหรับใช้ในบ้านแทนสารเคมี รวมทั้งการสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายการค้า การให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยในหัวข้อต่าง ๆ

Tag : ผู้แทนพระองค์ BIOFACH Southeast Asia 2019 Natural Expo Southeast Asia 2019