ปีทองผลไม้เมืองตราดโกยเงิน 7,400 ล้านบาท

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยข้อมูล มูลค่าผลไม้จากผลผลิต 4 ชนิด ในจังหวัดตราด ปี 2562 ประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ถึง 7,400 ล้านบาท

โดยนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตัวเลขดังกล่าว มาจากการคาดการณ์จากผลผลิตที่ปลูกได้ทั้ง 4 ชนิด โดยทุเรียนมีปริมาณผลผลิตกว่า 48,000 คิดเป็นมูลค่า 3,852,640,000 เงาะ มีผลผลิตกว่า 86,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า กว่า 1,300 ล้านบาท มังคุด มีปริมาณผลผลิตกว่า 34,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และลองกองกว่า 3,000 มูลค่ากว่า 220 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ทุเรียนมีมูลค่าสูงสุดในปีนี้มาจาก ปัจจัยความต้องการบริโภคทุเรียนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน จึงทำให้ราคาทุเรียนเฉลี่ยปีนี้ที่สูงตลอดช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ 100 บาท ต่อกิโลกรัม