7 จุดประกาย : หนูปลอดปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

7 จุดประกายวันนี้ จะพาไปสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กๆ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทั้งความสนุก และความรู้ด้านการจราจรด้วย

หลักการง่ายๆ ที่พี่ๆ ใช้สอนน้อง คือ ก่อนลงจากรถ ต้องเตรียมสัมภาระ ปลอดล็อกประตูรถ มองกระจกข้าง เพื่อดูรถที่ผ่านไป ผ่านมา และมองซ้าย มองขวาให้ดีก่อนเปิดประตู เมื่อไม่มีรถมา จึงจะสามารถเปิดประตูลงจากรถได้อย่างปลอดภัย

Tag : 7 จุดประกาย