กกพ.คงค่า FT ยาวถึงสิ้นปี

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติคงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT งวดเดือนกันยายน-ธันวาคมนี้ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 3 บาท 64 สตางค์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดปัจจุบัน

การตรึงค่าไฟฟ้า FT งวดใหม่นี้ เพื่อลดภาระของประชาชน แม้ว่าต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับสูงขึ้น รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แม้เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จะทำให้ต้นทุนต่ำลงบ้าง แต่ต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมก็ยังสูงขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 9,000 ล้านบาท ในการบริหารจัดการค่า FT โดยส่วนหนึ่งจะใช้เงินจากการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้าฯ ทั้ง 3 แห่ง ในปี 2561 จำนวน 3,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 6,000 ล้านบาท จะมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฯ ทั้ง 3 แห่ง ช่วยรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงแทนประชาชนชั่วคราวไปก่อน