ตั้งเป้าลดขยะชุมชนลดโลกร้อน

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 42 จังหวัด ที่ได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่บริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100 % รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่สนับสนุน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยการประเมินและรับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหาร ตามแนวทางการทำถังขยะเปียกในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนปัจจัยทำให้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบความสำเร็จ ไปจนถึงการพูดคุยปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางการต่อยอดให้จังหวัด และท้องถิ่นด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่าขณะนี้ 780 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.สามารถนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้แล้วกว่า 300 ล้านบาท จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่มีการจัดทำแล้วถึง 10.5 ล้านครัวเรือน จาก 17.8 ล้านครัวเรือน หรือ 60 % ทั่วประเทศ ซึ่งถังขยะเปียกสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการของการเกิดภาวะโลกร้อนได้กว่า 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 600 ล้านต้น

ขณะที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติฯ จัดโครงการ "พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม" โดยดึงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภาคเอกชน บริษัทร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง รณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งเป้าลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้ถึง 1,000 ล้านใบภายในปีนี้

ทั้งนี้ทุก 1 นาที จะมีคนซื้อขวดน้ำพลาสติก 1,000,000 ขวด และใช้ถุงพลาสติก 5,000,000 ล้านถุงต่อปี ส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กลายเป็นขยะเป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 350 ล้านตัน