News

วัดคันธาราม สร้างตัวการ์ตูนดึงคนเข้าวัด

ภาพของโดราเอมอน ตัวการ์ตูนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็กเล็ก และหรือประชาชนทั่วไป กลายเป็นสิ่งที่สร้างจุดเด่นของวัดแห่งนี้

วันคันธาราม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดในยุค 4.0 มีตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ โดราเอมอน และรถจักรยานยนต์เวสป้า จอดเรียงราย ให้ได้เซลฟี พร้อมทั้งยังมีห้องน้ำที่สะอาด เหมือนเข้าไปในห้องน้ำของรีสอร์ต

เจ้าอาวาสวัดคันธาราม กล่าวว่า วัดแห่งนี้ หากญาติโยมเข้ามาแล้ว ต้องมีความสุข หมดทุกข์หมดโศก ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยตัวการ์ตูน และยังจัดทำเป็นศูนย์วิปัสสนาสากล

นักท่องเที่ยว กล่าวว่า การนำตัวการ์ตูนชื่อดัง ไปไว้ภายในวัด จะช่วยให้เด็ก และเยาวชน เข้าวัดเพิ่มมากขึ้น เพราะตัวการ์ตูนเป็นที่ชื่นชอบของเด็ก และเยาวชน

ส่วนที่จังหวัดน่าน ในช่วงใกล้วันเข้าพรรษา บรรยากาศตามร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์หลายแห่ง ในเขตอำเภอเมือง ไม่คึกคักเท่าที่ควร ประชาชนไปเลือกซื้อเครื่องสังฆทาน ไม่มากนัก แม้ว่าจะมีการลดราคาลง 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง