พาณิชย์คุมเข้มตรวจสอบการรับซื้อลำไย

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยจังหวัดลำพูนช่วงต้นฤดู พบว่าขณะนี้มีการเปิดจุดรับซื้อลำไยเพิ่มขึ้นหลายจุด และราคาลำไยเริ่มปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 2-3 บาท

โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามดูแลการซื้อขาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยถูกเอารัดเอาเปรียบ พบว่าผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่ทุกราย มีการติดป้ายแสดงราคารับซื้อไว้อย่างถูกต้องชัดเจน

ขณะนี้ราคารับซื้อลำไยสดรูดร่วงจากเกษตรกร เกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท, เกรด A กิโลกรัมละ 16 บาท, เกรด B กิโลกรัมละ 7 บาท และเกรด C กิโลกรัมละ 50 สตางค์ โดยราคาได้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะลำไยเกรด AA และเกรด A ราคาปรับสูงขึ้น กิโลกรัมละ 2-3 บาท

สำหรับผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูน เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว กว่า 9,300 ตัน หรือคิดเป็น 8.84 % ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอีก 91.16 % หรือเกือบ 95,950 ตัน ซึ่งคาดว่าผลผลิตลำไยจะทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป