มาตรการลดปริมาณไข่ไก่ได้ผล ราคาไข่ไก่ขยับสูงขึ้นกว่าต้นทุนการผลิตแล้ว

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถานการณ์ราคาไข่ไก่ว่า มาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งภาคเอกชนให้ความร่วมมือลดการนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายต่างประเทศ พร้อมกับปลดแม่ไก่ยืนกรง ทำให้ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปรับสูงขึ้นกว่าต้นทุนการผลิตแล้ว

โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ราคาไข่ไก่คละ เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 80 สตางค์ และล่าสุดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ราคาไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 83 สตางค์ ขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 62 สตางค์

สำหรับผลผลิตไข่ไก่ปีนี้ กรมปศุสัตว์คาดว่าจะมีปริมาณ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปีที่แล้ว 8 % โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับลดการผลิตไข่ไก่ให้เหมาะสม และเร่งรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ในประเทศ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี รวมทั้งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำอีก และทำให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ โดยราคาไข่ไก่มีแนวโน้มอาจขยับขึ้นได้อีก