News

ลุยจับโอเกะนครพนม ลอบค้ามนุษย์สาวต่างด้าว

นายอภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดนครพนม ได้ประสานงานร่วมกับ ชุดเฉพาะกิจ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าว มาทำงานตามสถานบริการ สถานบันเทิงประเภทร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  หลังได้รับรายงานว่า มีสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ บางแห่ง มีพฤติกรรม เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ จึงระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม ตามนโยบายของรัฐบาล หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดระเบียบและดูแลสภาพการจ้างงานของคนต่างด้าวในไทย โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงาน

โดยในครั้งนี้ได้การตรวจสอบสถานบริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 2 แห่ง แห่งแรกคือ ร้านลักกี้เบียร์สด ซึ่งเปิดบริการอาหารเครื่องดื่ม มีสาวแรงงานบริการ เป็นเด็กเสิร์ฟ ซึ่งมีแรงงานสาวต่างด้าวนับ 10 คน เป็นพนักงาน หลังตรวจสอบ พบแรงงานต่างด้าวสาว จำนวน 1 คน อายุ 24 ปี  มีเอกสารการขออนุญาตการทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงนำตัวไปสอบสวน ที่ สภ.ปลาปาก และดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง ซึ่งความผิดฐานว่าจ้าง และลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษปรับไม่ต่ำกว่า 50,000 –100,000 บาท และผลักดันแรงานกลับประเทศ

สำหรับ ร้านที่ 2 คือ ร้านอีสานบันเทิงคาราโอเกะ  เปิดบริการขายอาหารเครื่องดื่ม พร้อมมีพนักงานสาวต่างด้าว คอยเสิร์ฟบริการนับ 10 คน ตรวจสอบ พบสาวลาว อายุ 17 ปี อยู่ในร้าน จึงควบคุมตัวไปสอบ สวนดำเนินคดี ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง ฐานความผิดว่าจ้างแรงงานต่างด้าว อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีโทษปรับ ขึ้นต่ำ ตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่ง ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบกระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นเด็ดขาด เพื่อป้องกันการประทำผิด และแอบแฝงการลักลอบค้ามนุษย์ ค้าประเวณี