News

สวนสัตว์นครราชสีมา แปรงฟันฮิปโปโปเตมัส

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พาไปดูกิจกรรม Keeper Talk สุดน่ารัก "แปรงฟันฮิปโปโปเตมัส Dental Clinic" แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการฝึกให้สัตว์มีความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง หรือที่เรียกว่า Keeper จนสามารถเข้าตรวจสุขภาพช่องปากตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ได้สะดวกเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยฮิปโปโปเตมัสจะอ้าปากให้ปลาขนาดเล็กหรือนก ช่วยกินเศษอาหารหรือพืชต่างๆ ในปาก เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน นอกจากนักท่องเที่ยว และเด็กๆ นักเรียน จะได้ชมภาพความน่ารักแล้ว ก็จะได้รู้จักเรียนรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของฮิปโปโปเตมัสกันมากขึ้น

สำหรับฮิปโปโปเตมัสที่นำมาร่วมกิจกรรมนี้ เป็นตัวผู้ทั้งคู่ ชื่อเจ้า "ธงชัย" และ "นำชัย" เป็นลูกหลานของแม่มะลิที่ย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต ปัจจุบันนี้มีน้ำหนักตัวประมาณ 2 ตันกว่า สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์สุขภาพ โดยที่สวนสัตว์นครราชสีมา จะมีฮิปโปโปเตมัส อยู่ทั้งหมด 4 ตัว นอกนั้นจะเป็นฮิปโปแคระที่อยู่อีกโซนหนึ่งของส่วนจัดแสดง