News

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไม่มีคุกวีไอพี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แถลงข่าว "เปิดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไขข้อสงสัย… มีคุกวีไอพีจริงหรือ" เพื่อให้สื่อมวลชน และประชาชนรับทราบถึงการควบคุมดูแลและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำ พร้อมนำเยี่ยมสถานที่จริงภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรมราชทัณฑ์

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า กรณีมีภาพของนักโทษชายสนธิ ลิ้มทองกุล เดินอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ โดยไร้การควบคุม ว่า นายสนธิ ยังเป็นผู้ต้องขังอยู่ ไม่ได้ปล่อยหรือลดโทษ แต่ที่ภาพที่เห็นนั้น นักโทษชายสนธิ ออกไป พบแพทย์เฉพาะทาง ตามที่แพทย์นัด ซึ่งโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ ไม่สามารถรักษาได้ และออกไปพบแพทย์ในลักษณะไปเช้า-เย็นกลับเข้าสู่การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ และนอกจากนี้ เสื้อผ้าที่สวมอยู่นั้น ก็เป็นเสื้อของกรมราชทัณฑ์ที่แจกจ่ายให้กับผู้ต้องขัง

ส่วนกรณีที่ 2 นักโทษชายเก่ง ลายพราง ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ถ่ายรูปคู่กับเค้กลงโซเชียลนั้น ทางกรมราชทัณฑ์ เป็นเค้กที่ทางญาติของ นักโทษชายเก่ง ซื้อที่ แผนกคหกรรม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ในเรือนจำ และเจ้าหน้าที่จึงถ่ายรูป เป็นหลักฐานเพื่อยืนยัน ว่าส่งเค้กให้ถึงผู้ต้องขังจริง

และกรณีที่ 3 ที่สงสัยว่า ในคุกมีห้องพิเศษหรือไม่นั้น พ.ต.อ.ณรัชต์ ชี้แจงว่า กรมราชทัณฑ์ มีนักโทษ 350,000 คน จากเรือนจำทั้งหมด 143 แห่ง ทั่วประเทศ ยืนยันว่า ไม่มีแน่นอน เราให้ความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ให้นอนกับพื้น แจกผ้าห่ม 3 ผืน สำหรับปูนอน ม้วนเป็นหมอน และใช้ห่ม ส่วนเรื่องวีไอพี ที่หลายคนสนใจ คาดว่าเป็นห้องน้ำ เพราะห้องน้ำมี 2 แบบ คือแบบนั่งยอง และชักโครก ซึ่งแบบชักโครก ส่วนใหญ่แล้ว เพื่อผู้ต้องขังพิการ หรือชรา

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า สำหรับแนวทาง และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน ยังคงยึดถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจ โดยยึดถือแนวทางและนโยบาย 3 ส. 7 ก. ซึ่งหนึ่งใน 3 ส. ที่ประกอบด้วย สะอาด สุจริต และเสมอภาค นั้นยังคงนำแนวทาง ส. ที่ 3 ความเสมอภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค ตามแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน