กระทรวงเกษตรฯ วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะน้อยกว่าค่าปกติ 5-10 % และน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยจะเกิดภาวะฝนตกน้อย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายนนี้ จะทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ น้อย จึงต้องวางแผนการใช้น้ำอย่างระมัดระวัง

โดยขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันมีทั้งสิ้น 37,018 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49 % ของความจุอ่างฯ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 35 % ของความจุอ่าง

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้อย โดยพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าว ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่ง แนะนำให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนในพื้นที่ และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ส่วนพื้นที่ที่ได้เพาะปลูกแล้ว กรมชลประทานจะส่งน้ำให้แบบรอบเวรหมุนเวียนแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของทุกภาคส่วน รวมทั้งขอให้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา ต้องสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองมากที่สุด

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ จะไม่รุนแรงเหมือนปี 2558 เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำกักเก็บมีมากกว่าปี 2558 ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร