News

บัวบูชา พาเที่ยว : ตักบาตรดอกไม้ ดอกเข้าพรรษา

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีอันเก่าแก่ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียว ถือว่าเป็นการได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้กัน คือ ดอกเข้าพรรษา หรือ ดอกหงส์เหิน, ดอกกระเจียว, ดอกบัว และดอกกล้วยไม้ ไปดูวิธีการเลือกซื้อ และวิธีการพับกลีบดอกบัว...