คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยุธยา

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบวันพุธที่ผ่านมา ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สามารถใช้บริการอาคารหลังนี้ได้ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่กลับไม่เปิดใช้ตามแผนงาน

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหลังนี้ อยู่ในโครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดทำโดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ค่าก่อสร้าง ๔,๙๘๖,๓๙๙ บาท ใช้งบอุดหนุนงบเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย แต่น่าสังเกตว่าป้ายโครงการนี้ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกชนคู่สัญญาวันเริ่มทำงานและส่งมอบงาน แต่กลับมีระยะเวลารับประกันผลงาน เริ่ม ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑-๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ด้านรองปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงอาคารหลังนี้เคยเปิดใช้งานบ้างแล้วในงานกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประสานกับหน่วยงานที่ต้องการใช้งานอาคารหลังนี้ คาดว่าจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในปีนี้

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบโครงการนี้ จนกว่าจะมีการเปิดใช้งาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7