ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประชาชนเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา 19.00 น. รวมทั้งเข้าไว้อาลัยศพได้ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และระหว่างเวลา 19.30-20.30 น. อีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด