พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประชาชนเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ในเวลา 19.00 น. รวมทั้งเข้าไว้อาลัยศพได้ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และระหว่างเวลา 19.30-20.30 น. อีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

Tag : พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์