สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระกุศลแก่ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมอบแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพของผู้สูงอายุ สร้างความปลื้มปีติให้แก่ผู้สูงอายุอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อยู่ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบำบัดฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุชาย 91 คน หญิง 105 คน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันคล้ายวันประสูติ