ภาพเป็นข่าว : สสว. จัดค่ายอบรม บุกตลาดต่างประเทศ

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดค่ายอบรม บุกตลาดต่างประเทศ มั่นใจภายใน 5 ปี จะใช้ดิจิทัลผลักดันยอดส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25...

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว