แนะ ชิม ช็อป อาหารปลอดสารพิษช่วงวันหยุด

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย" หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกขบวนจากดอย สู่ใจกลางเมือง ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ชา,กาแฟ, สับปะรดภูแล-นางแล, ลำไย, ลิ้นจี่, ส้มโอเวียงแก่น, ปลานิล, โคเนื้อ และโคนม จากพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย สินค้าหลายรายการ สามารถผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศด้วย ใครสนใจ แวะร่วมชม ชิม ช๊อป กันได้