กรมชลประทานวอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำ

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้อย โดยพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าว ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่ง แนะนำให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนในพื้นที่ และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ส่วนพื้นที่ที่ได้เพาะปลูกแล้ว กรมชลประทานจะส่งน้ำให้แบบรอบเวรหมุนเวียนแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของทุกภาคส่วน รวมทั้งขอให้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา ต้องสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองมากที่สุด

แม้ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะน้อยกว่าค่าปกติ 5-10 % แต่ยืนยันว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ จะไม่รุนแรงเหมือนปี 2558 เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำกักเก็บมีมากกว่าปี 2558 ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขณะนี้มีรวมกันทั้งสิ้นกว่า 37,000 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49 % ของความจุอ่าง