ส่งมอบกัญชา 632 กก.ใช้รักษาผู้ป่วย

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 00:35 น.

Views

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของกลางในคดียาเสพติด และได้รับอนุญาตการครอบครอง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือ อย. จำนวน 632 กิโลกรัม ให้กับนางสาวจันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย

โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ติดต่อขอรับกัญชาจาก ป.ป.ส.ไว้ 662 กิโลกรัม ก่อนหน้านี้ได้ขอไปทดลองสกัดเอาน้ำมันกัญชาแล้วได้ผลดี จึงมาขอรับส่วนที่เหลือ โดยกัญชาที่รับไปในวันนี้ คาดว่าจะสกัดได้น้ำมันกัญชาบรรจุขวดมากกว่า 120,000 ขวด ใช้รักษาผู้ป่วยได้จำนวนมาก

นายนิยม กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยที่ผ่านมามีหน่วยงาน 10 แห่ง ได้ยื่นเรื่องเข้ามาแต่มีเพียง 3 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติคือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ขอรับกัญชาไป 7 กิโลกรัม เพื่อผลิตยา 16 ตำรับ ใช้กับผู้ป่วยในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 1,600 ราย

ส่วนอีกหน่วยงานคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับกัญชาจำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ในโครงการวิจัย และพัฒนายาต้นแบบใช้รักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน จะมารับกัญชาต้นสัปดาห์หน้า